window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-35NFC81GP1');

Objavljena dva javna poziva za subvencioniranje sončnih elektrarn

Zaradi vse večje potrebe po obnovljivih virih energije in zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv postajajo sončne elektrarne vse bolj priljubljena izbira med slovenskimi gospodinjstvi. Vendar se letos soočamo s pomembnimi spremembami glede subvencij in donosnosti investicij v fotovoltaiko. Z novim sistemom obračunavanja energije in različnimi subvencijskimi pogoji se mnogi sprašujejo, ali je naložba v sončne elektrarne še vedno finančno smiselna. V tem članku bomo raziskali, kakšne subvencije so na voljo za postavitev fotovoltaike po novem sistemu ter ocenili, ali so sončne elektrarne še vedno donosna izbira za slovenska gospodinjstva.

Soncna Elektrarna Soncna Prihodnost

Nov poziv, ki ga je objavil Borzen, je namenjen gospodinjstvom, ki so vlogo za soglasje za priključitev oddala po 31. decembru 2023. Za postavitev sončnih elektrarn po novem sistemu je zanimanje manjše v primerjavi s prejšnjim sistemom neto meritev (net metering). Razlog za to je, da se bo naložba po novem načinu obračunavanja proizvedene in porabljene energije povrnila počasneje kot prej. Če načrtujete naložbo v samooskrbno sončno elektrarno po novem sistemu, je pomembno vedeti, kakšna je višina subvencije, na katero lahko računate.

Borzen je objavil javni poziv z oznako JP SO-02, ki je namenjen gospodinjstvom, ki bodo sončno elektrarno priklopila po novem sistemu. Na voljo je skupno 30 milijonov evrov. Ta poziv je namenjen tistim, ki so vlogo za priklop na omrežje oddali po 31. decembru 2023 oziroma jo še bodo. Po podatkih elektro distributerjev je letos zanimanje za priklop precej manjše v primerjavi z lani.

Kdo lahko dobi subvencijo?

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo,
  • ali etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo  samooskrbovan s proizvedeno električno energijo,
  • ali družinski  član  lastnika  ali  solastnika  zemljišča,  na  katerem  stoji  stavba  ali  posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Subvencijo je mogoče dobiti za naložbo v napravo za individualno samooskrbo z električno energijo ali napravo skupaj z baterijskim hranilnikom elektrike, ki je izvedena od 1. januarja 2024 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev subvencije že obratuje ter je distribucijski operater po 1. januarju 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po novi uredbi o samooskrbi.

Kot “naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom” se šteje naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega zmogljivost shranjevanja v kilovatnih urah znaša najmanj 0,7 ure obratovanja naprave za samooskrbo pri nazivni električni moči v kilovatih.

 

 

Modul, ki bo sosedu vzel sapo: 445 Wp moči in črna eleganca. Foto: Besolar d.o.o.

Višina subvencije po novem sistemu

Višina subvencije po novem sistemu se razlikuje od subvencije za fotovoltaiko po sistemu neto meritev.

Subvencija znaša:

 • 675 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe,
 • 250 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave brez hranilnika, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

Za skupnostno samooskrbo lahko prejmete:

 • 725 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 45 odstotkov upravičenih stroškov naložbe,
 • 300 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo brez hranilnika, vendar ne več kot 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Oboje velja za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

 

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo elektrike,
 • nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo elektrike in baterijskega hranilnika,
 • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
Soncna Elektrtarna Enertec

Moja elektrarna: Sončna elektrarna in ostale energetske rešitve

Oddaja vlog za dodelitev nepovratnih sredstev bo možna:

 • za samooskrbne naprave fizičnih oseb od 17. 6. 2024 od 8:00 dalje;
 • za investicije pravnih oseb v proizvodnjo in shranjevanje elektrike iz sončne energije od 8. 7. 2024 od 10:00 dalje.

Glede na to, da je vlog za priklop na omrežje po novem malo, še ni pričakovati velikega navala vlog za subvencijo. Med drugim boste morali priložiti račun za nakup in montažo ter soglasje za priključitev. Za skupnostno samooskrbo pa še pogodbo o ustanovitvi samooskrbne skupnosti in seznam odjemalcev.

Naroči revijo

Zagotovite si brezplačen izvod revije s sodobnimi trendi za gradnjo in obnovo. Spoznajte preko 70 atraktivnih rešitev, ki jih ponujajo izključno uveljavljena slovenska podjetja. Revija je za vas brezplačna, tudi poštnino krijemo mi.

 • Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]

  Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]