Brez lokacijske informacije ne bo šlo…

 

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Na podlagi uradnih evidenc jo izdaja občina v okraju, v katerem je zemljišče. Lokacijska informacija daje investitorju merila in pogoje za načrtovanje nameravane investicije, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti, ter podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov.

Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za izdajo lokacijske informacije, je pa treba v vlogi navesti, zakaj lokacijsko informacijo potrebujemo. V primeru, ko se posameznik odloča za nakup nepremičnine oziroma zazidljivega zemljišča, na katerem namerava graditi, je priporočljivo, da lokacijsko informacijo pridobi od prodajalca skupaj s preostalimi dokumenti o parceli. Za izdajo lokacijske informacije je pristojen upravni organ občine na območju, v katerem je nepremičnina oziroma parcela.

Na občini oddamo vlogo za pridobitev  lokacijske informacije. Lokacijska informacija je dokument, kjer so na parcelo natančno vpisani pogoji in omejitve iz prostorskih aktov. Podana je namenska raba, območja varovanja in omejitve, dopustne dejavnosti in dopustne gradnje.

Na podlagi lokacijske informacije projektant izdela idejno zasnovo, pri kateri upošteva pravila in omejitve iz nje. Projektant predloži načrt soglasodajalcem, to so komunalna in elektro distribucijska podjetja, ki preverijo, ali je načrt v skladu z obstoječo infrastrukturo in zakonodajo, ter podajo projektne pogoje in soglasja. Iz njih je med drugim razvidno, katere načrte je treba še izdelati (načrt priključka za kanalizacijo, vodovodni priključek).

Vsebino prispevali iz podjetja Idea gradbeni biro.

Uredništvo priporoča: Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja!

IDEA gradbeni biro d.o.o.
Miklavška cesta 51b
SI-2311 Hoče
059 175 942

031 336 426

info@idea-gb.com

www.idea-gb.com

 

Avtor: Lucija Črešnik, spletna urednica

Deli članek na

In kakšno je tvoje mnenje? Pošlji komentar: