četrtek, 30 junija, 2022
DomaGradnjaGradnja in obnovaProjekt PGD in PZI v praksi

Projekt PGD in PZI v praksi

Projekt PGD in PZI v praksi – ne podcenjujmo pomena projekta za izvedbo, z njim lahko nadzirate delo izvajalcev in bdite nad dejanskimi stroški izvedbe

 

Poznamo več vrst projektne dokumentacije, a investitorji poznajo predvsem projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki je najpomembnejši v upravnem postopku. Za samo izvajanje del pa je bistvenega pomena projekt za izvedbo (PZI). Vseeno pa mnogi ne vedo, zakaj je sploh potreben in kaj vsebuje?

 

👉 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.

👉 Projekt za izvedbo (PZI) je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. PZI je torej namenjen izvedbi gradnje in tudi zakonodaja določa, da se morajo dela izvajati po projektu za izvedbo. Ves čas gradnje pa je potrebno tudi zagotoviti, da je na gradbišču na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

 

✨ PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)
Od leta 2008 naprej je vsebina projektne dokumentacije PGD v primeru gradnje enostanovanjskega objekta precej okrnjena. Žal projektanti investitorje pogosto ne obvestijo o tem, da je PGD namenjen le upravnemu postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ne pa tudi izvajanju del. Za izvajanje gradnje je namreč potrebno pridobiti projekt za izvedbo (PZI) in to ne glede na to, če investitor gradi v lastni režiji ali ne. Številni projektanti žal še vedno trdijo, da PZI ni potreben, vendar to ni res, saj v Zakonu o graditvi objektov izrecno piše, da mora biti na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

Projekt za pridobitev gradbenega sestavljajo:

  • vodilna mapa,
  • načrti in
  • elaborati.

PGD vsebuje vodilno mapo, dokument, ki je nekakšna hrbtenica Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg tega je zelo pomemben načrt arhitekture, ki vsebuje najrazličnejše risbe bodočega objekta. V PGD-ju pa najdemo še Izjavo odgovornega projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti, Geodetski načrt, Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, Elaborat požarne varnosti, Gradbeno fiziko.

 

Vodilna mapa
Vodilna mapa med drugim vključuje lokacijske podatke, izkaze in kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev. Lokacijski podatki so opisi in/ali grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo, kadar so predvideni. Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo na geodetskem načrtu.

Načrti
V primeru gradnje enostanovanjskega objekta za izdajo gradbenega dovoljenja zadostuje le načrt arhitekture, praviloma v merilu 1 : 100. Ostali načrti (npr. načrt gradbenih konstrukcij in načrti inštalacij) za izdajo gradbenega dovoljenja niso potrebni, zato pa morajo biti izdelani v sklopu projekta PZI.

Elaborati
Za enostanovanjski objekt praviloma zadostujejo naslednji elaborati: geodetski načrt, zasnova požarne varnosti in elaborat gradbene fizike.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjski objekt tako poleg vodilne mape vključuje tudi načrt arhitekture v merilu 1 : 100 in elaborate. Tak projekt torej investitor vloži na upravno enoto. Ostale projektne dokumentacije upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja ne zahteva, saj sodi v PZI.

 

✨ PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)
Projekt za izvedbo (PZI) sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na osnovi PZI se izvajajo dela.

Risbe načrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih značilnosti nameravane gradnje, vsebujejo zlasti: risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme, sheme tehnoloških sistemov, risbe izkopov in temeljev, risbe izolacij, opažne risbe, armaturne risbe, risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme, risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah itd.

 

Zakon o graditvi objektov določa, da mora izvajalec (torej tisti, ki izvaja dela, kar velja tudi v primeru gradnje v lastni režiji!) izvajati dela po projektu za izvedbo in zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

 

Projekt za izvedbo (PZI) za enostanovanjski objekt tako skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) vključuje načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. Te podrobneje obdelane načrte (izdelane v merilu 1:50 in ne 1:100 kot v PGD) poleg vodilne mape predstavljajo načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt telekomunikacijskih inštalacij in opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme ter zunanji priključki. Ti načrti so bolj detajlno izdelani in med drugim vsebujejo tudi natančen popis materiala, predračunske vrednosti posameznih del in razne detajle, pomembne za samo izvajanje del.

 

PZI je po Zakonu o graditvi objektov že dolgo obvezen, saj mora izvajalec na njegovi osnovi izvajati dela. To med drugim preveri tudi gradbeni inšpektor, če nas obišče na gradbišču. Vsekakor je zelo pomembno, da si investitor PZI priskrbi pravočasno: če ga preseneti inšpektor, projekta za izvedbo pa nima, je precej verjetno, da bo poleg izdelave projekta PZI moral plačati tudi kazen. Ker veliko projektantov poudarja le pomen dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), je v takih primerih zelo verjetno, da bo investitor kasneje za PZI plačal precej več, kot pa ga je stal PGD.

 

V PZI je namreč grafični del projekta podrobneje obdelan, saj med drugim vsebuje natančnejše risbe, ki so potrebne zaradi lažje izvedbe del. Vsebuje pa tudi številne detajle, ki so bistvenega pomena za gradnjo objekta. To so npr.: detajli toplotne izolacije, hidroizolacije, greznice, jaški, okna, vrata, stopnice, dvižni vodi, centralni sesalni sistem itd. Vsebuje tudi natančen popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del, kar pomeni, da lahko investitor na osnovi tega popisa sam nabavlja material ali pa pridobiva ponudbe izvajalcev.

 

Bistvenega pomena je, da lahko investitor na osnovi popisa, ki je del PZI, primerja dejansko vgrajene količine materiala in porabljenega dela, ki jih je obračunal izvajalec, z načrtovanimi, ki jih je predvidel projektant, in na tak način nadzira delo izvajalcev.

 

Velikokrat se investitorje prepričuje, da PZI in popisi niso potrebni, saj lahko tudi izvajalcu plačajo, da izračuna količino potrebnega materiala. Na tak način bo investitor mogoče prihranil nekaj denarja in mu bo izvajalec pripravil popise ceneje, kot pa bi moral plačati projektantu za celoten PZI. A verjetno je odveč razlagati, kaj pomeni, če si izvajalec najprej sam izračuna, koliko materiala potrebuje, potem pa ta isti izvajalec izvaja tudi dela in izstavi račun za porabljen material in opravljeno delo. Vsekakor je bolje, da popise pripravi neodvisen projektant. Tako bo investitor izvajalcem plačal le toliko, kot jim pripada.

V podjetju INGRA so nam zaupali, da so imeli že več primerov, ko so izvajalci poskušali zaračunati večje količine opravljenega dela in vgrajenega materiala, a so se investitorji obrnili na nas in tako plačali le izvedena dela ter dejansko porabljen material. Zato nikar ne nasedajte tistim, ki trdijo, da projekta za izvedbo ni potrebno pridobiti, ker to sploh ne drži. Projektivna podjetja naj skupaj s PGD pripravijo tudi PZI.

Podjetje INGRA Stanislav Klemenčič, s. p., je družinsko projektivno podjetje, ustanovljeno leta 1991. Sedež imajo v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni. Izdelujejo predvsem projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvajanje del (PZI) za vse vrste stavb. Že vrsto let sodelujejo tudi s podjetjem Xella Zagorje in so avtorji številnih njihovih tipskih načrtov v katalogu hiš iz ytonga.

Kljub temu da izdelujejo projektno dokumentacijo za vse vrste stavb,  največji delež predstavljajo projekti enostanovanjskih stavb. Prav vsi projektanti izdelujejo individualno projektno dokumentacijo, tj. projekte po naročilu. Vsak tak objekt je torej načrtovan povsem v skladu z željami posameznega investitorja. Veliko projektantov pa poleg individualne projektne dokumentacije ponuja tudi t. i. tipske projekte oz. tipske načrte. V našem podjetju imamo izdelan katalog tipskih projektov, ki vsebuje ca. 300 različnih tipov stanovanjskih hiš.

😍 Si želite izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom? KLIK TUKAJ!

 

Kontaktirajte ponudnika: INGRA Stanislav Klemenčič, s. p., Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
02/ 564 91 00   I  info@ingra.si  I  www.ingra.si

 

Gradite, urejate ali obnavljate Vaš dom? 

👀 Prelistajte revijo na povezavi TUKAJ 

POZOR! Za vas smo na 48 straneh zbrali še več trenutno najbolj aktualnih rešitev za varčno, enostavno in sodobno obnovo vašega doma. Dobro si jih je ogledati 😉

 

Kakovostna osvetlitev izboljša učni uspeh!

https://gradnjainobnova.si/2019/10/22/postopek-obnove/

TOP 5 vrtnih kreacij, ki so nas navdušile!

https://gradnjainobnova.si/2019/09/07/fasadne-obloge-ki-navdusujejo/

https://gradnjainobnova.si/2019/06/18/preden-narocite-vasa-okna-preverite-tole/

https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/360-virtualna-predstavitev-prostorov/

Preobrazba otroške sobe v najstniško: Največji izziv?

https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/suzenj-kljucev-nic-vec/

😍 Preveri še več. Klik na vstopno stran TUKAJ.

 

Takole …

v prispevku zgoraj smo vam predstavili enega izmed atraktivnih trendov za opremo doma, ki je trenutno na samem vrhu po priljubljenosti. V kolikor pa vaš dom urejate celoviteje vam priporočamo, da se seznanite z dodatnimi novostmi in rešitvami.

Za vas smo pripravili kar celo revijo trenutno najbolj iskanih rešitev.

Le to si lahko popolnoma brezplačno ogledate na povezavi TUKAJ.

Prejšnji članekMontaža predelnih sten
Naslednji članekZnak odličnosti

SVEŽA IZDAJA REVIJE

BODI OBVEŠČEN

OboževalciVšečkaj
SledilciSledite
NaročnikovNaročite se

Novosti

VIDEO VSEBINE

Možnosti uporabe transportnega vozička

Aktivacija vseh možnih prijateljev za tovorjenje veliko pretežkega produkta v šesto nadstropje do vašega stanovanja ali pisarne … Tako nekako večina ljudi ukrepa, ko...

Vrhunska okna, vrata, senčila doživela poletno ohladitev cen!

Poglejte video: Menjava zunanjega stavbnega pohištva v izvedbi podjetja Hausmart za ekološki sklad republike Slovenije.  Ponujamo vam cenovno izdelke vrhunske kakovosti, uveljavljenih znamk. Nudimo tudi vso...

Ena najvarčnejših toplotnih črpalk!

Alfea Excellia je vrhunec ponudbe toplotnih črpalk Atlantic. Namenjene so tako za radiatorsko kot talno ogrevanje prostorov. Zmožne so delovati vse do -25°C in...
Alpod talne obloge