Sistem ogrevanja in hlajenja s pomočjo sončne in geotermalne energije.

Pri tem sistemu ni klasičnega centralnega gretja in tudi ne toplotne črpalke.

SOLINTERRA je sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objektov z izkoriščanjem sonca in zemlje. Izpolnjuje zahteve za »skoraj nič energijsko« gradnjo. Sistem ne proizvaja emisij CO2 in deluje brez fosilnih goriv.

Sistem ogrevanja in hlajenja Solinterra je razvit v podjetju DULC d.o.o. in je zasnovan na zbiranju sončne toplotne energije vedno, kadar je le ta na razpolago (čez vso leto).

Dandanes uporabljamo približno 60 do 70 % energije, ki jo imamo na voljo, za klimatiziranje, torej za ogrevanje in hlajenje stavb, ker je glede na odstotek porabe nesprejemljiv prestiž, če se zavedamo, da imamo na voljo okolju prijazne in gospodarsko smiselne alternative. Kljub raznolikim alternativam izkoriščanja obnovljivih virov energije so primarna poraba za izdelavo tovrstnih sistemov in naprav ter stroški nakupa tehnike fotovoltaike, sončnih kolektorjev, vetrnic ali toplotnih črpalk v primerjavi s ciljnim prihrankom energije še vedno odločno previsoki. V nadaljevanju bomo predstavili stavbno tehnologijo za klimatiziranje stavb (ogrevanje in hlajenje) z izkoriščanjem tal pod stavbo, kot zbiralnega medija in sončne energije, kot nosilca energije. Ta tehnologija potrebuje majhno količino energije in omogoča prihodnjim generacijam varovanje narave in okolja. Tehnologija je gospodarna gledano tako na stroške izdelave, kot na stroške obratovanja in tako predstavlja odlično alternativo tradicionalnim ogrevalnim in klimatskim napravam.

Delovanje sistema Solinterra

Solinterra je sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije. Pri tem sistemu ni klasičnega centralnega gretja in tudi ne toplotne črpalke. Pod strešno kritino so vgrajene cevi, ki absorbirajo toploto in jo nato shranjujejo zemeljskem hranilniku, ki je vgrajen pod hišo. Od tu pa se toplota vrača na zunanje stene stavbe pod toplotno izolacijo in tu se ustvari toplotna bariera v katero sistem konstantno dovaja 18°C toplo vodo. S tem pozimi preprečuje vdor zunanjega hladu in poleti vdor vročine v stavbo. S toplotno bariero sistem zadržuje notranjo temperaturo v stavbi ne glede kakšna je temperatura zunaj. Sistem deluje od -60ºC do + 60ºC in pri tem imamo v prostorih ugodnih 22 do 24 ºC. Klub temu lahko odpiramo okna, čeprav ni potrebno saj imamo vgrajeno prisilno prezračevanje. V hiši imamo lahko tudi kamin. Sistem prezračevanja je izveden preko protitočnega kooaksialnega inox izmenjevalnika “cev v cevi”, kjer se izkorišča toplota odpadnega zraka za segrevanje svežega zraka z izkoristkom 98%! Ta izmenjevalnik je položen v zemlji (pod in okoli stavbe) kjer dodatno izkorišča temperaturo hranilnika in temperaturo zemlje. Z izkoriščanjem toplote zemlje in toplote toplega zemeljskega hranilnika pridobimo dodatnih 800% brezplačne energije! Pozimi se zunanji hladni zrak (-20°C) skozi zemeljski hladni hranilnik segreje na +12°C, ki se nato le dogreje, na +24°C ali več, v toplem zemeljskem hranilniku in s protitočno izmenjavo. Poleti je ravno obratno, za hlajenje se izkorišča nižja temperatura zemlje (+12°C). Vse to le z energijo sonca in zemlje, torej BREZPLAČNO! Strošek ogrevanja, hlajenja in prezračevanja znaša od 50 do 120€ na leto za hišo velikosti od 100 m2 do 250 m2! Toplotno bariero je mogoče ustvariti v različnih gradbenih sistemih – od montažnih do zidanih hiš. Stroški gradnje hiše s sistemom Solinterra s toplotno bariero so samo 10% višji od stroškov gradnje primerljive običajne hiše.

SOLINTERRA HIŠA že izpolnjuje zahteve za »skoraj nič energijsko« gradnjo, ki je v EU obvezujoča od leta 2020 naprej!

Prihranki stroškov za energijo so pri sistemu SOLINTERRA HIŠA primerljivi energetskimi pasivnimi hišami. Poraba energije za ogrevanje take hiše je manj kot 10 kWh/m2 letno, kar so v bistvu stroški za pogon črpalk.

Kaj ponuja sistem SOLINTERRA?

  • Ogrevanje in hlajenje objekta z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije.
  • Uporabo obnovljivih virov energije na nizkem temperaturnem nivoju, kar je energetsko najbolj učinkovito.
  • Najboljše bivalne pogoje, ker so temperature sten in zraka zelo blizu (stene se pozimi ne shladijo in se poleti ne ogrejejo).
  • Integrirano pripravo tople sanitarne vode s sončnimi kolektorji.
  • Možnost temperiranja betonskega jedra (medetažne betonske plošče) za shranjevanje toplotne ali hladilne energije.
  • Možnost izkoriščanja podtalnice za pasivno hlajenje (free cooling).

Sistem Solinterra je najbolj prijazen sistem do okolja in tudi do vaše denarnice. Vse dodatne informacije glede delovanja sistema in vgradnje so vam na voljo pri podjetju DULC d.o.o. in na spletni strani www.solinterra.si. Na spletni strani najdete tudi PDF dokument s še podrobnejšo predstavitvijo sistema.

Kontakt:

DULC d.o.o.

Stranje pri Škocjanu 7, 8275 Škocjan, Slovenija, EU

07 33 747 20 | info@dulc.si | www.solinterra.si