Znak odličnosti

Sekcija gradbincev

Tako kot v drugih panogah, se tudi v gradbeništvu sprašujemo, na kakšen način obvladovati svoje poslovanje, da bodo naša podjetja poslovala trajno uspešno in zagotavljala rezultate vsem deležnikom (kupci, dobavitelji, zaposleni, družba), ki takšno trajno uspešnost v prihodnosti pričakujejo in tudi omogočajo.

Kot pomoč svojim članom pri teh aktivnostih je Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zasnovala znak odličnosti v gradbeništvu, ki deluje na temeljih modela poslovne odličnosti. V okviru znaka odličnosti v gradbeništvu se podjetja ocenjujejo glede načina vodenja podjetja, pristopa k izvajanju del, odnosa do naročnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja ter kako podjetje udejanja pristope trajnostnega razvoja in stalnih izboljšav. Ocenjevanje se izvaja na podlagi javno dostopnih podatkov, referenc in mnenja naročnikov in dobaviteljev, v razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetja in na gradbenih objektih oziroma na terenu. Na osnovi ocene doseganja odličnosti se podjetje uvrsti v eno izmed kategorij: zlati, srebrni ali bronasti znak odličnosti v gradbeništvu. Znak odličnosti se vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v podjetjih, na vsaki dve leti. Z znakom odličnosti v gradbeništvu se želi spodbuditi gradbene podjetnike in obrtnike, da delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, ter da se želijo stalno izboljševati. Znak odličnosti ne pomeni samo, da je podjetje odlično pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del, ampak, da podjetje izpolnjuje več ocenjevalnih kriterijev

Ocenjevanje se izvaja na podlagi dostopnih podatkov, referenc in mnenj naročnikov in dobaviteljev, v razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetja in na gradbenih objektih oziroma na terenu.

Na osnovi ocene doseganja odličnosti se podjetje uvrsti v eno izmed kategorij: zlati, srebrni ali bronasti »znak odličnosti v gradbeništvu«.

Znak odličnosti se vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v podjetjih, na vsaki dve leti. Z »Znakom odličnosti v gradbeništvu« se želi spodbuditi gradbene podjetnike in obrtnike, da delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, ter da se želijo stalno izobraževati.

Pridobljen znak odličnosti v gradbeništvu pomeni, da podjetje hkrati:

 • ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate,
 • dodaja vrednost za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo,
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto,
 • razvija svoje sposobnosti,
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost,
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tveganja in priložnosti).

Dodatna vrednost Znaka odličnosti v gradbeništvu:

 • Povečan ugled podjetja v strokovni ravni, pri naročnikih in pri zaposlenih.
 • Zmanjšano število poslovnih in operativnih težav podjetja in s tem povezanih stroškov.
 • Podjetje prepoznava in upošteva zakonodajne zahteve.
 • Podjetje posluje po načelih trajno uspešnega delovanja in si zagotavlja konkurenčnost in odpornost na spremembe.
 • Izboljšana marketinška podoba podjetja.

Podelili smo že 18 znakov odličnosti

Znak odličnosti v gradbeništvu lahko prejmejo podjetja iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odličnosti, dosegajo maksimalne in uravnotežene rezultate poslovanja, ob tem upoštevajo zadovoljstvo kupcev in okolja, v katerem deluje in se želijo stalno izboljševati.

Zlati, srebrni in bronasti znak odličnosti:

Preverite celoten seznam prejemnikov:
http://www.znakodlicnosti.si/imetniki-znaka/

 

Vstopni pogoji za pridobitev znaka odličnosti

Kako lahko pristopimo?
1. korak Kandidati najprej izpolnijo vprašalnik o podjetju
2. korak in po dokončani odločitvi še vlogo za ocenjevanje

http://www.znakodlicnosti.si/vstopni-pogoji/

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija gradbenikov
Celovška 71, p.p. 2350,
1000 Ljubljana

E-naslov: janko.rozman@ozs.si

T: 01 583 05 40 / 031 347 201

www.znakodlicnosti.si

Avtor: Sanja Aplinc

Deli članek na

In kakšno je tvoje mnenje? Pošlji komentar: