Procesne izboljšave 2017-2018/333

Svetovanje za optimizacijo poslovnih procesov

 

 

 

 

www.eu-skladi.si

Namen operacije

V okviru operacije so predvidene svetovalne aktivnosti v smislu:

  • proučitve poslovnih ciljev podjetja povezanih z nadgradnjo oz. optimizacijo CRM, sistema računovodskega programa, mailing sistema, e-obrazcev za povpraševanja iz spletne strani ter sistema s poročili in grafičnimi prikazi prodajnih kampanj:
  • individualno obravnavo identificiranih ciljev, potreb, nevarnosti, priložnosti;
  • svetovanja in delavnice;
  • uporaba inovativnih metod, ki bodo med drugim omogočale spreminjanje in optimizacijo informacijskega sistema.

Finančni načrt

Pogodbena vrednost svetovalnih storitev celotne operacije znaša 25.000,00€ brez DDV.