Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

V podjetju Vaš profit d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04, Ur. l. št. 109/2012 ZEKom-1 in GDPR).

Ta politika velja za:

 • vse uporabnike naših spletnih strani gradnjainobnova.siwww.splavarjenje.comwww.nakoroskem.siwww.naizlet.si (v nadaljevanju spletna stran), v podjetju Vaš profit d.o.o. izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju in sicer za
 • naročilo, nakup in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja podjetje Vaš profit d.o.o.,
 • organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja podjetje Vaš profit d.o.o., vključno z obravnavo prijave na takšne dogodke,
 • prijavo na naše novice,
 • prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • prenose katerihkoli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,
 • uporaba platform družbenih in socialnih medijev,
 • uporabo kakršnekoli tehnične podpore ali storitve, ki jih ponuja podjetje Vaš profit d.o.o.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Vaš profit d.o.o. Obiskovalec ali uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran. Podjetja Vaš profit d.o.o. zbira le osnovne osebne podatke za kupce, interesente, povpraševalce, obiskovalce spletne strani in zaposlene osebe v podjetju Vaš profit d.o.o..

Ta politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani podjetje Vaš profit d.o.o., Gortina 145B, 2366 Muta.

Podjetje Vaš profit je kot upravljalec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V primeru , da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

 • info@vas-profit.si
 • 02 87 23 338
 • Vaš profit d.o.o., Gortina 145B, 2366 Muta, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«.

 

Pomen izrazov – osnovni pojmi

Na tem mestu najdete razlago osnovnih pojmov, ki jih uporabljamo v naši Politiki.

Vsak posamezen spodaj opredeljen pojem ima znotraj te Politike namen, kot je opredeljen v tem poglavju.

Osnovni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spodaj npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljalec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

Katere podatke zbiramo – obdelava osebnih podatkov

Pri podjetju Vaš profit d.o.o. vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, prijave na naše dogodke, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke).

Vaše osebne podatke pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc.

Vaše osebne podatke pridobimo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni stani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete v nadaljevanju pod točko »Politika piškotkov«

 

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

Podjetje Vaš profit d.o.o. o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • osnovne osebne podatke (ime, priimek),
 • osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),
 • osnovne podatke o podjetju ali društvu, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo opravljate, v kolikor se predmet nakupa ali povpraševanja ali ponudbe veže na pravno osebo),
 • osnovne podatke o naročniškem razmerju ali izraženem interesu za storitev Vaš profit d.o.o.(vrsta nakupa, datum nakupa, datum povpraševanja, vrsta zanimanja,…),
 • informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila,
 • podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročenega blaga ali storitve (naslov, poštna številka, mesto, predmet nakupa).

Pri podjetju Vas profit d.o.o. skrbno upoštevamo načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbiramo zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Nameni, za katere zbiramo osebne podatke, so opredeljeni v točki« Nameni obdelave«

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko obdelujemo vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili;
 • kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete;
 • kadar ima podjetje Vaš profit d.o.o. za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes
 • kadar je to nujno potrebno zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo zlasti podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih  potrebujemo za izvedbo storitve, ki jih nudimo (npr. sklenitev pogodbe, prijava na splavarsko doživetje, priprava ponudbe ipd.), storitve ne bomo mogli zagotoviti.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Opozarjamo pa vas, da določenih storitev (kot je npr. komercialno e-obveščanje in prilaganje oglaševanja, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

 

Nameni obdelave

Podjetje Vaš profit d.o.o. bo vaše podatke obdelovalo zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tej Politiki.

Nameni za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. Vaš profit lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanje na vaša povpraševanja (sem spadajo zlasti obvestila v zvezi s ponudbo podjetja Vaš profit d.o.o., odgovarjanja na vaša povpraševanja, priprava ponudbe, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu);
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe ali naročila. Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z izpolnitvijo obvesznosti, obdelujemo z namenom sklenitve pogodbe ali vašega naročila in izvršitve pogodbe, ki je bila sklenjena z vami. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za izvedbo naročila, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.
 • za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih storitvah oz. nadgradnjah obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira podjetje Vaš profit d.o.o.)
 • za namene tržne komunikacije, na podlagi prilagojenih oz. individualnih ponudb.

Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo, tako, da bi bila za vas čimbolj zanimiva in uporabna, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani tržna sporočila z ustrezno vsebino. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posameznikovo aktivnost. Splošno komercialno komunikacijo bomo izvajali le na podlagi vašega izrecnega soglasja.

 • Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Osebne podatke bomo posredovali le tretjih osebam, ki so opredeljene v točki »Posredovanje osebnih podatkov«. Vaše podatke bomo posredovali le, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot so npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom). Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Za zaščito našega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite naših pravic lahko pride do razkritja osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo razkrili le na način in pod pogoji, ki ga zahteva zakon.
 • Za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analizo uporabe naše spletne strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerokoli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v točki  »Upravljavec osebnih podatkov« te Politike.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Zahtevate lahko, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo in samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz. za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljaviti kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranimo trajno oz. do preklica tega soglasja z vaše strani. Podatke, zbrane na podlagi soglasja, bomo izbrisali še pred vašim preklicem v primeru, da je bil dosežen namen, za katere smo podatke izbrali.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

V primeru, da potrebujete v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov, ki so opredeljeni v točki »Upravljavec osebnih podatkov« te Politike.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vedno hranimo zgolj nujno potrebne podatke. Vaše podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje novic in obvestil do prejetja odjave od prejemanja in ga ne bomo posredovali tretjim osebam.

Posredovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenih tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj. Vsak uporabnik, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani. Prav tako so vsi uporabniki zavezani tako k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi z določbami politike varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • Poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo zagotavljati kakovostno izvajanje naših storitev. Sem spadajo predvsem oglaševalske agencije in marketinške agencije, podjetje Intera d.o.o., ki nam zagotavlja platformo za vodenje CRM sistema Intriks za vodenje baze kupcev in prodajnih procesov, podjetje Starvision za podporo pri administarciji spletnih strani ipd. Za namene remarketniga uporabljamo storitve Goole Analytics.
 • Pogodbenim partnerjem, ki skrbijo za potrebe podjetja Vaš profit d.o.o. (računovodski servis, odvetniška pisarna ipd.)
 • Kadar to zahteva zakonodaja (npdr. Davčni organi, sodišče, ipd.)

Politika piškotkov

COOKIES

KAJ SO?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Piškotke uporabljamo za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

ZAKAJ SE UPORABLJAJO?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 • Za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • Za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
 • Za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi.
 • Za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebine in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večina brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da se ogledate nastavitve.

 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Chrome
 • Firefox
 • Opera (stran v angleškem jeziku)
 • Safari (stran v angleškem jeziku)

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki nam omogočajo, da izboljšamo in optimiziramo našo spletno stran in s tem vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Piškotki (angl. cookies) so preproste tekstovne datoteke, ki jih nekatere spletne strani preko brskalnika shranijo na vaš računalnik in shranjujejo nekatere neosebne podatke.

Uporaba piškotkov omogoča prilagoditev posameznih spletnih vsebin tako, da so bolj privlačne za posameznika. Poleg tega pa na podlagi piškotkov lahko izvajamo tudi analize uporabe spletne strani, ki nam omogočajo, da svojo spletno stran izboljšujemo in uredimo tako, da je uporabnikom bolj prijazna.

Nekateri piškotki so nujno potrebni, saj brez njih ni moč zagotavljati delovanja spletnih strani, vse ostale piškotke pa lahko zavrnete. Nujno potrebne piškotke zagotavljamo za shranjevanje statističnih podatkov glede uporabe naše spletne strani in za shranjevanje informacij, ki so potrebne za izpolnitev kontaktnih obrazcev, ki so ponujeni na naši spletni strani.

Poleg nujno potrebnih pa na naši spletni strani uporabljamo tudi druge piškotke, ki nam omogočajo, da bolje spoznamo naše uporabnike in vam, na podlagi zbranih podatkov, zagotovimo prilagojeno oglaševanje. Zavrnitev uporabe piškotkov lahko povzroči, da določene vsebine oz. funkcije spletne strani ne bo moč zagotoviti (sem spadajo predvsem prilagoditev spletne strani tako, da je za uporabnika bolj zanimiva in privlačna).

Na naših straneh uporabljamo naslednje piškotke ponudnikov piškotkov: GoogleAnalytics. Vse naštete piškotke upravlja Google Inc..

Vse zgoraj naštete piškotke tretjih oseb lahko zavrnete oz. kadarkoli izbrišite v vašem brskalniku. Povezava »Brisanje, omogočanje in upravljanje piškotkov« https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl

Uporabnike opozarjamo, da lahko pride pri zgoraj naštetih ponudnikih do zbiranja določenih osebnih podatkov, ki ni povezano z zbiranjem podatkov, ki ga izvaja podjetje Vaš profit d.o.o.. Vsakršno takšno ločeno zbiranje osebnih podatkov ni zajeto s to Politiko, temveč je opredeljeno v politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov.

Več o varovanju osebnih podatkov glede piškotkov tretjih oseb je dostopno na politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov tretjih oseb:

Na spletni strani uporabljamo gradnike drugih ponudnikov in sicer Facebooka, Instagrama in WordPress (gradnik za elektronsko pošto). V ta namen ponudniki uporabljajo piškotke, ki jih lahko izklopite v svoje brskalniku. Pravila uporabe teh gradnikov so opredeljena z varnostnimi politikami posameznega ponudnika, ki so dostopne na povezavah:

 

Spletni vtičniki in dostop do družabnih omrežij

Na naši spletni strani omogočamo uporabo vtičnika Youtube in Instagram. V primeru, da obiščete vsebino na naši spletni strani, ki vsebuje vtičnik za Youtube ali Instagram, je s tem vzpostavljena povezava  z YouTubovimi oziroma Instagramovimi strežniki kar pomeni, da sta Youtube oziroma Instagram seznanjena z vašim obiskom spletne strani.

Več o ravnanju Youtuba, ki ga upravlja Google si lahko preberete https://policies.google.com/privacy

Podjetje Vaš profit d.o.o. pri svojem delovanju uporablja tudi družbene medije Facebook in Instagram. Tako Facebook, kot Instagram delujeta skladno s svojimi pogoji uporabe in politiko, ki opredeljuje ravnanje z osebnimi podatki njihovih uporabnikov. Uporabnike opozarjamo, da so za kakršne koli objave v družbenih medijih odgovorni sami in da je vsak uporabnik dolžan kakršnakoli vprašanja oz. uveljavljanje pravic nasloviti na posamezno družbeno omrežje.

Podjetje Vaš profit d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti povezane z aktivnostmi na družbenih omrežjih.

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na spletnih straneh podjetja Vaš profit d.o.o. lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Podjetje Vaš profit d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Pravice posameznikov

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

 • Dostop do osebnih podatkov: Od podjetja Vaš profit d.o.o. lahko zahtevate informacijo o tem, ali obdeluje osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Popravek osebnih podatkov: Od podjetja Vas profit d.o.o. lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: Od podjetja Vaš profit d.o.o. lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Izbris osebnih podatkov: Od podjetja Vas profit d.o.o. lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih podlag ali na podlagi pogodbenega razmerja).
 • Izpis osebnih podatkov: Od podjetja Vas profit d.o.o. lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatek, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: Kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe svojih osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način, opredeljen v točki »»Upravljavec osebnih podatkov« te Politike. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam podjetje Vaš profit d.o.o. zaradi preklica določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
 • Ugovor obdelave osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjih osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (»profiliranje«). Ugovor lahko podate na katerikoli način, opredeljen v točki »Upravljavec osebnih podatkov« te

Vse pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirajte preko kateregakoli kanala, ki je opredeljen v točki »Upravljavec osebnih podatkov« te Politike. Prav tako so vam ti kontakti na voljo v primeru, da potrebujete glede svojih pravic kakršnekoli dodatne informacije.

Imate pravico do vložitve pritožbe zoper nas pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

Pri podjetju Vaš profit d.o.o. skrbimo za ažurnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na  info@vas-profit.si ali preko tel. 02 87 23 338. V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

Podjetje Vaš profit d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov) za namene identifikacije posameznika.

 

Končne določbe

Pri podjetju Vaš profit d.o.o. lahko spremenimo to Politiko. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Šteje se, da se strinjate z novo različico te Politike, v primeru da po tem, ko stopi v veljavnost nova različica te Politike, nadaljujete z uporabo naše spletne strani in drugih storitev, ki jih opredeljuje ta Politika.

Splošni pogoji za kupce (fizične in pravne osebe) tiskanih edicij podjetja Vaš profit d.o.o.

Splošne določbe

 1. Splošni pogoji obravnavajo pravice in obveznosti naročnika ter poslovni odnos med izdajateljem in naročnikom. Naročnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila in so objavljeni na spletni strani gradnjainobnova.si
 2. Izdajatelj tiskanih edicij katere je možno kupiti v prodaji preko spletne strani www.gradnjainobnova.si  je podjetje Vaš profit d.o.o., Gortina 145 b, 2366 Muta, matična številka: 2163136000 (v nadaljevanju Vaš profit d.o.o.).
 3. Tiskane edicije lahko kupijo fizične in pravne osebe.

Opredelitev pojmov

 1. Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več edicij.
 2. Kupec – fizična ali pravna oseba, ki prejme revijo na naveden naslov in revijo tudi plača.
 3. Prodajni kanali – kupec lahko tiskane edicije podjetja Vaš profit d.o.o. kupi preko različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta ali po elektronski pošti.

Tiskane edicije Vaš profit d.o.o.

Tiskana edicija Gradnja in obnova PLUS »Sodobni Tredni za gradnjo in obnovo« izide 2x na leto.

Naročanje

 1. Fizične ali pravne osebe tiskano edicijo podjetja Vaš profit d.o.o. lahko naročijo na naslednje načine:
 2. Kupcu pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 3. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejeti  naročeno tiskano edicijo in/ali kam položnico (račun).
 4. Popusti pri naročilu se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja.
 5. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo, t.j. ko kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu (Naročilo potrjeno). V času naročanja veljajo podatki, ki so objavljeni.
 6. Poštnina je brezplačna.

Plačilni pogoji

 1. Kupec kupi tiskano edicijo. Cena tiskane edicije znaša 5,00 (EUR)  z vključenim DDV.
 2. Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 22 % DDV.

Vračilo blaga

Potrošnik lahko v 8 dneh od prejema blaga podjetje Vaš profit d.o.o. pisno obvesti na elektronski naslov tanja@gradnjainobnova.si da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Prejeto blago pa mora potrošnik vrniti podjetju v nadaljnjih 7 dneh po opravljeni obvestitvi iz prejšnjega stavka. Potrošnik blago na tak način vrne brez kakršnekoli odškodnine, vendar pa je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa.

Izdelek naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite kopijo računa.

Vračilo plačil bomo opravili takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe po poštni nakaznici ali na Vaš TRR račun (le-tega morate v obvestilu o odstopu od pogodbe ustrezno navesti).

Reklamacije in informacije

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo se lahko obrnete na podjetje Vaš profit d.o.o.

Pripravila: Tanja Gostenčnik, dipl. ekon.

Vaš profit d.o.o., Gortina 145b, 2366 Muta