window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-35NFC81GP1');

NASVET ZAVAROVANCEM OB POPLAVAH, KI SO PRIZADELE SLOVENIJO

SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE vsem prizadetim ob poplavah svetuje naj najprej poskrbijo za svojo varnost ter za varnost svojih bližnjih. Posebej bi želeli izpostaviti, da nevarnost ne mine ko voda odteče, saj so na mestih poplav velikokrat prisotna tveganja, ki izhajajo predvsem iz električne napeljave in drugih morebiti poškodovanih napeljav. Nobena materialna škoda ni pomembnejša od življenja.

Šele ko bodo oškodovanci poskrbeli za svojo varnost, naj, če je to le mogoče, zaščitijo svoje premoženje.

Zaradi množičnosti škodnih dogodkov večina zavarovalnic spodbuja prijavo zavarovane škode na daljavo, tudi iz razloga, ker na nekaterih poplavljenih območjih ne delujejo vse poslovalnice.

Podrobna navodila v zvezi s prijavo škode na daljavo bodo zavarovanci našli na spletnih straneh posamezne zavarovalnice, kjer imajo tudi objavljene številke klicnih centrov, ki zavarovance lahko dodatno ustrezno usmerijo in jim svetujejo pri postopku prijave škodnega primera.

Zavarovancem svetujemo, da škodo v čim večji meri dokumentirajo s fotografijami in posnetki,  ter da poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera oziroma do drugačnih navodil zavarovalnice. Če gre za večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da zavarovanci pripravijo seznam poškodovanih stvari s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari. Na podlagi te dokumentacije bo zavarovalnica presodila ali je potreben ogled na lokaciji, ali bo  zadostoval ogled na daljavo preko video klica ali pa se lahko primer zaključi na osnovi posredovanih fotografij. Bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje bodo cenilci zavarovalnic škodo rešili in zaključili.

Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se lahko posamezniki vedno obrnejo tudi na svojega zastopnika.

Zavarovalnice si prizadevajo vse primere zavarovancev obravnavati čim hitreje, kot to dopuščajo okoliščine.

Z oddajo prijave zavarovancem ni treba hiteti, ampak raje počakajte, da se razmere umirijo in voda umakne.

Splošna navodila za hitrejše reševanje škode na nepremičninah:

 • Vsa dela izvajajte na varen način in najprej poskrbite za lastno varnost.
 • S sanacijo škode pričnite takoj ko bo to varno in mogoče in jo ustrezno dokumentirajte. Škodo fotografirajte tudi med sanacijo, medtem pa shranite:
  • vsa dokazila o vrsti in obsegu škode ter
  • poškodovane predmete in vso pomembno dokumentacijo, ki je na voljo (računi ipd.).
 • Na zavarovalnico:
  • posredujte obvestila, vprašanja, dokazila, fotografije in drugo dokumentacijo;
  • se obrnite, če ne veste, kako postopati v svojem primeru.

Dodatna navodila v primeru škode zaradi poplave:

Fotografirajte:

 • poškodbe v notranjosti objekta. Naredite čim več fotografij, tudi ko začnete s čiščenjem, črpanjem vode iz poplavljenih prostorov in njihovim sušenjem. Tako bo čim bolj natančno viden obseg škode.
 • poplavljene in uničene stvari.

Poškodovani predmeti:

 • če je mogoče, poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca oziroma do drugačnih navodil zavarovalnice, ko bo pričela z aktivno obravnavo posameznikovega škodnega zahtevka.

Posredujte čim več dokumentacije, ki jo imate na voljo:

 • vse račune/predračune za sanacijo;
 • seznam/popis poškodovanih stvari s količinami;
 • mere prostorov, ki so bili poškodovani (kvadrature tlorisa prostorov, sten…).

Vir: Slovensko zavarovalniško združenje (https://www.zav-zdruzenje.si/2023/08/06/nasvet-zavarovancem-ob-poplavah-ki-prizadele-slovenijo-sporocilo-javnostim/)

Naroči revijo

Zagotovite si brezplačen izvod revije s sodobnimi trendi za gradnjo in obnovo. Spoznajte preko 70 atraktivnih rešitev, ki jih ponujajo izključno uveljavljena slovenska podjetja. Revija je za vas brezplačna, tudi poštnino krijemo mi.

 • Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]

  Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]

Title