Kaj je dobro vedeti, preden se odločimo ograditi zemljišče?

Kakšni so trenutni sodobni trendi pri ograditvi, kakšna so zakonska določila za postavitev ograje? Povzeli smo vse glavne informacije, ki jih potrebujete pri načrtovanju ograditve vašega zemljišča.

 

Preden se odločite za omejitev zemljišča z ograjo morate najprej preveriti, kaj o tem določajo prostorski akti, ki veljajo na območju, kjer želite postaviti vašo ograjo.  Podatki o tem, kateri akti veljajo v posamezni občini so dostopni na spletni strani določenega območja, lahko pa jih pridobite tako, da na občino vložite vlogo za pridobitev lokacijske informacije.

Uredba za ograje določa naslednje pogoje:

  • Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost uvršča ograjo med nezahtevne objekte za lastne potrebe, za ograje do višine nižje od 2,20 m gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za ograje višine od 2,20 metra pa do višine 3,5 metra gre za nezahteven objekt in je potrebno gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte (gradbeni zakon, ki velja od junija 2018, in uredba o razvrščanju objektov objavljena v Uradnem listu 37/1);
  • če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
  • ograja, ki je med sosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
  • ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

 

Ali za postavitev ograje potrebujemo gradbeno dovoljenje?

Ograje nižje od 2,20 m sodijo med enostavne objekte in zanje gradbeno dovoljene ni potrebno. V kolikor pa gre za ograjo višjo od 2,20 m, pa že govorimo o gradnji nezahtevnega objekta, za katerega je potrebno v skladu z Zakonom o graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, a v posebnem ugotovitvenem skrajšanem postopku, kjer je potrebno zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (predpisan je poseben obrazec) priložiti:

  • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško katastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč,
  • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
  • soglasja pristojnih soglasodajalcev.

Takšno gradbeno dovoljenje lahko pridobi vsak posameznik samostojno, gre za spletni obrazec, ki ga preprosto izpolnite in pošljete na dotično upravno enoto. Enako velja za škarpe in podporne zidove.

Ograja in soglasje soseda?

V kolikor s postavitvijo ograje ali škarpe ne posegate v zemljišče soseda in ograjo ali škarpo postavitev skladno z odmikom od parcelne meje določenim s prostorskim aktom, za postavitev ne potrebujete soglasja soseda.

Sodobne rešitve ograditve zemljišča

Pri izbiri materiala je bolj kot cena pomembno, koliko dela bo z vzdrževanjem, kako trdna bo ograja in kako dolga bo njena življenjska doba. Največ dela je seveda z lesenimi, arhitekturni trendi pa se v zadnjih letih nagibajo predvsem k materialom, ki ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Najpogostejša in cenovno ugodna rešitev so panelne ograje, ograje iz perforirane pločevine ter ograje STIL. Podjetje Palisada d.o.o., Jesenice, združuje strokovnjake, ki na področju zunanje ureditve deluje že več kot 20 let, zato so ravno dolgoletne izkušnje njihova velika prednost. V nadaljevanju predstavljamo 3 vrste ograj, ki navdušujejo njihove kupce.

PANELNA OGRAJA 3D EF

Panelna ograja 3D EF je namenjena ograjevanju stanovanjskih poslopij, poslovno-industrijskih objektov, parkov, igrišč, vrtov, šol in vrtcev. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom. Vgradnja je enostavna, saj ne potrebujemo opor in vogalnih stebričkov.

OGRAJE IZ PERFORIRANE PLOČEVINE

Ograje so namenjene ograjevanju zasebnih, javnih in poslovno-industrijskih objektov in bivalnih naselij. Ustvarjajo sodoben videz in zastirajo nezaželene poglede. Stebrički in paneli so površinsko zaščiteni z vročim cinkanjem in barvanjem. Paneli so izdelani iz perforirane pločevine. Na voljo so tipski, cenovno dostopnejši vzorci ter vzorci, ki so prilagojeni zahtevam naročnika. Dimenzije po naročilu.

OGRAJE STIL

Ograje so sestavljene iz pokončnih palic, ki so na vrhu zaključene z dekorativno obliko po naročilu, horizontalnih profilov in stebričkov. Vsi elementi ograje so vroče pocinkani in barvani v izbrani barvi po RAL lestvici. Dimenzije po naročilu.

 

Kontakt:

Palisada d.o.o., Jesenice, 04 586 65 65, info@palisada.si www.palisada.si

 

Naroči revijo

Zagotovite si brezplačen izvod revije s sodobnimi trendi za gradnjo in obnovo. Spoznajte preko 70 atraktivnih rešitev, ki jih ponujajo izključno uveljavljena slovenska podjetja. Revija je za vas brezplačna, tudi poštnino krijemo mi.

  • Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]

    Predstavljamo vam vrhunske  zunanje žaluzije, zunanje žaluzije KRPAN. Na voljo sta dve izvedbi, klasična polkrožna lamela C80mm, izvedba S90 pa je nadgrajena tudi s tesnilom, za večji učinek zatemnitve prostora. Tako boste dobili vse, kar potrebujete za učinkovito senčenje in [...]

Title