Razpoke in posedanja temeljev?

Sanacija stanovanjskih objektov
Uretek je idealna rešitev za posedene temelje hiš. Poseg se opravi brez razkopavanja, hitro in čisto. Vrtine za injektiranje imajo premer 26 mm in jih lahko naredijo na zunanji ali notranji strani stene. Manjši poseg (8,0 m – 15,0 m temelja) običajno zaključimo v enem dnevu.

V primeru utrjevanja in niveliranja pohodnih površin, ki so zaključene npr. s keramiko, marmorjem ali granitom, lahko sanirajo do 40,0 m2 na dan. Na tlakovanih površinah izvedejo vrtine premera 6 mm ali 12 mm, po možnosti na fugi, da ne poškodujemo površine.

»Večstanovanjski objekti imajo pogosto težave s posedanjem temeljev. Posledica tega so razpoke, ki se razprostirajo preko več stanovajskih enot, po hodnikih, stopniščih, itd. Pri tem sta lahko ogrožena stabilnost objekta in varnost stanovalcev.«

Uretek ima pravo rešitev za tovrstne težave, saj stanovalcem v pritličju ni potrebno zapustiti svojih prostorov v teku del. Poseg izvedejo brez razbijanja in umazanije. Izvedbo vrtin in injektiranje geotehnične smole Geoplus lahko izvajajo vse do 15,0 m v globino. Zaradi majhnih stroškov priprave gradbišča in lokaliziranje posega na točno določeno mesto posedanja, je cena tovrstnih posegov nižja kot pri alternativnih tehnologijah.

Uretek Deep Injections
Uretek Deep Injections je vodilna tehnologija za sanacijo posedenih temeljnih tal, katere odlika sta hitro dokončanje del in izvedba posega brez razkopavanja.  Geoplus® je smola, ki se jo injektira pod temelje, kjer se razširi in tako utrdi temeljna tla. Cilj posega je zaustaviti razpoke na steni.

Kdaj uporabimo Uretek Deep Injections
Pravilna ocena razpok na objektu že lahko nakaže vzrok in možno rešitev težave. Uretekovi strokovnjaki vsako leto opravijo na stotine ogledov. Objekt, na katerem so prisotne razpoke zaradi posedanja tal, je lahko ogrožen. Uretek Deep Injections je sistem takojšnjega reševanja težav s posedanjem.

Metoda
Metoda je zelo enostavna. Ko se določi območje, ki ga je potrebno učvrstiti, naredijo vrtine neposredno v temelj. Skozi te vrtine injektirajo smolo Geoplus®, katere značilnost je, da se v nekaj sekundah razširi in utrdi zemljino. Učinek posega je viden takoj, ko opazimo najmanjši dvig konstrukcije. Poseg sicer spremljajo s precizno lasersko tehniko, po potrebi pa rezultate posega preverijo s primerjalnimi geotehničnimi preizkusi. Uretek Deep Injections zelo učinkovito zaustavi posedanje temeljev in razpoke na steni.

»Objekt, na katerem so prisotne razpoke zaradi posedanja tal, je lahko ogrožen. Uretek Deep Injections je sistem takojšnjega reševanja težav s posedanjem.«

Za dodatne informacije kontaktirajte podjetje.

Uretek d.o.o.

T: 01 78 78 386
E-mail: uretek@uretek.si.

Avtor: Sanja Aplinc

Deli članek na

In kakšno je tvoje mnenje? Pošlji komentar: